Loading...
สร้างเมื่อ :
Newbie Reward

กิจกรรมต้อนรับผู้เล่นใหม่ แจกไอเทมเริ่มต้นมากมาย

Description รายละเอียดกิจกรรม • กิจกรรมต้อนรับผู้เล่นใหม่ แจกไอเทมฟรีๆไปใช้ทุกไอดี (เฉพาะไอดีที่สร้างตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป) จะได้รับไอเทมดังต่อไปนี้ (1ID รับได้ 1 ครั้ง)


 • 1. Newbie Shadow Armor คุณสมบัติตามรูป (ของเช่า 7 วัน)


 • 2. Newbie Shadow Weapon คุณสมบัติตามรูป (ของเช่า 7 วัน)


 • 3. Newbie Shadow Shield คุณสมบัติตามรูป (ของเช่า 7 วัน)


 • 4. Newbie Shadow Shoes คุณสมบัติตามรูป (ของเช่า 7 วัน)


 • 5. Newbie Shadow Earring คุณสมบัติตามรูป (ของเช่า 7 วัน)


 • 6. Newbie Shadow Pendent คุณสมบัติตามรูป (ของเช่า 7 วัน)


 • 7. Costume Poring Bag คุณสมบัติตามรูป (ของเช่า 7 วัน)


 • 8. Costume Beginner Cap คุณสมบัติตามรูป (ของเช่า 7 วัน)


 • 9. Field Manual จำนวน 5 ea
 • 10. Bubble Gum จำนวน 5 ea
 • 11. Siege White Potion จำนวน 300 ea
 • 12. Siege Blue Potion จำนวน 300 ea
 • 13. Agility Scroll จำนวน 100 ea
 • 14. Blessing Scroll จำนวน 100 ea