Loading...
สร้างเมื่อ :
Event Share Facebook

กิจกรรมแชร์สะสมแต้ม แลกของรางวัลหลากหลาย

App Share เข้าสู่ระบบ App Share Facebook
How to Share วิธีการแชร์กิจกรรม
 • กดแชร์เซิร์ฟเวอร์ ได้ทุก 12 ชั่วโมง กดแชร์ 1 ครั้ง จะได้รับ 500 แต้ม กดสะสมแต้มแชร์ มาแลกของรางวัล ( 1FB ได้ 1 ไอดี )

Reward Share Facebook ของรางวัลกิจกรรม
 • Gymmember Ship ใช้แต้มในการแลก 5000 แต้ม ใบเพิ่มน้ำหนัก 200 ( เพิ่มได้ 10 LV )
 • [NT] Field Manual ใช้แต้มในการแลก 500 แต้ม ไอเทมเพิ่ม Exp50%
 • [NT] Job Manual ใช้แต้มในการแลก 500 แต้ม ไอเทมเพิ่ม Job Exp50%
 • [NT] Bubble Gum ใช้แต้มในการแลก 500 แต้ม ไอเทมเพิ่ม Drop 100%
 • [NT] Kafra Card ใช้แต้มในการแลก 250 แต้ม ไอเทมเปิดคลังฟรี 1 ครั้ง
 • [NT] Life Insurance ใช้แต้มในการแลก 100 แต้ม ไอเทมป้องกันการเสียexpเวลาตาย
 • [NT] Dungeon Teleport Scroll ใช้แต้มในการแลก 100 แต้ม ไอเทมวาปดันเจี้ยนต่างๆ 1 ครั้ง
 • [NT] Giant Fly Wing ใช้แต้มในการแลก 100 แต้ม ไอเทมวิงสำหรับวิงทั้งปาร์ตี้
 • [NT] Ketupat ใช้แต้มในการแลก 20 แต้ม ไอเทมเพิ่ม HP&SPเล็กน้อย

 • NPC รับไอเทมอยู่ที่เมือง Morocc 167 112 ( ต้องใช้จำนวนเงินอ้างอิงในการดึงไอเทมแต่เงินในตัวจะไม่หายไป )


 • *ปล [NT] คำนำหน้าไอเทมประเภทนี้จะไม่สามารถทำการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายได้
 • *ปล2 หากแชร์แล้ว error ให้กดแชร์ใหม่อีกครั้งจนกว่าจะนับ cooldown การแชร์